Кариери

Търговец на алуминиева и PVC дограма

Ref.No:TP

Описание и Изисквания:

Пласт Маркет е компания за продажба и монтаж на дограма с амбиции за бързо увеличаване на своя пазарен дял и конкурентоспособност във връзка с плановете си за развитие.

Търговец на алуминиева и PVC дограма

Основни задължения:

 • посреща клиентите в шоурума
 • изготвя оферти
 • презентира продуктите и услугите на компанията

Изисквания към кандидатите:

 • опит в търговията
 • опит във взимането на размери
 • компютърна грамотност
 • презентационни умения
 • опит на подобна позиция ще се счита за предимство

Компанията предлага:

 • Възможност да станете част от екипа на компания – лидер в своя сегмент
 • Интересна и предизвикателна работа в динамична среда
 • Работа в енергичен и амбициозен екип
 • Отлични условия за работа и развитие

Месторабота:
София

Контакт:
Изпращайте CV (автобиография) на email v.popov@plast-market.bg

Фирма Пласт Маркет ООД, беше одобрена за работа по оперативна програма Развитие на човешките ресурси по проект Първа работа. Като дългогодишен и коректен работодател фирмата даде възможност на младежи до 29 годишна възраст възможност за работа. Агенция по заетостта в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, чрез Дирекция Европейски фондове и международни програми и проекти стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.12 Първа работа Цел на процедурата : Осигуряване на заетост на млади безработни до 29-годишна възраст, посредством предоставяне на стимули за работодателите за тяхнотонаемане. Широкият кръг на допустимите обучения ще позволи да бъдат обхванати голямброй безработни младежи, независимо от тяхното образование и квалификация и ще даде възможност за адекватна подготовка спрямо нуждите на бизнеса за конкретната позиция.

Пласт Маркет ООД, назначи по проект Първа работа следните младежи на работа:

 • Симеон Митков Бръснашки - монтажник дограма
 • Кристиян Ангелов Пейчев - монтажник дограма
 • Ивайло Георгиев Костов - монтажник дограма
 • Георги Станишев Иванов - монтажник дограма

Като отговорен работодател фирма Пласт Маркет ООД, адмирира такива проекти свързани със стимулиране на младежката ангажираност в условията на икономическа криза.Пласт Маркет ООД благодари на Агенция по Заетостта оценяваща професионализма и ангажираността, като работодател и партньор по европейски програми и проекти.