Политика за личните данни

Сайтът plast-market.bg спазва всички изисквания на Закона за защита на личните данни.
Могат да настъпят промени във водената политика за защита на личните данни, които влизат в сила веднага след публикуването им в раздел Политика за личните данни. Потребителите трябва да се информират от раздела за защитата на техните лични данни и да следят за настъпване на промени. След влизането на промените в сила всеки Потребител, който продължава да използва интернет сайта plast-market.bg се съгласява с публикуваната информация и приема водената Политика за защита на личните данни.

Плащане с кредитна или дебитна карта
Поверителните данни на самата карта, като номер, име на картодържател, валидност на картата и CVVкод не са достъпни за Пласт Маркет ООД. Те са строго конфиденциални и се обменят само и единствено между картодържателя и банката. Защитата на тези данни е на много високо ниво.

Данни, с които Пласт Маркет ООД работи:
Данните, които са необходими на фирмата за качествено обслужване на клиентите са два вида:

- Лични данни - информация, която идентифицира лицето, регистрирало се като Потребител на нашия сайт;

- Нелични данни – информация, която не идентифицира лицето.

Всички изискуеми лични данни на потребителя са защитени от Закона за защита на личните данни и се съхраняват съобразно неговите предписания и изисквания. Като лични данни се квалифицира информацията от: създания профил на сайта, поръчването на продукт или услуга, участие в томболи, попълване на анкета, запитване относно продукти или услуги. Някои от посочените лични данни лицето трябва да предостави задължително, а други доброволно. При отказ от страна на лицето на предоставяне на задължителните лични данни, няма да може да получи заявената от него дейност. При регистрация на сайта plast-market.bg Потребителят доброволно предоставя своите лични данни, които се обработват и съхраняват. Чрез тази лична информация Потребителят лесно може да бъде идентифициран - име, фамилия, пол, дата на раждане. При желание на Потребителя той може да сподели доброволно и друга информация, която не е задължителна, но може да бъде използвана при организиране на томболи, анкети, въпросници и други.

Неличните данни са информация, която не може да се използва за идентифициране на конкретен Потребителя. Такава информация включва URLадреса на страницата, която сте посетили преди нашата, URL адреса на страницата, която ще посетите след като напуснете plast-market.bg, използвания браузър, IP адреса. Тези данни могат да се използват от нас, нашите доставчици на услуги или рекламодатели в случаи на възникване на проблеми, анализиране на тенденции, администриране на уеб страници, чрез използването на различни електронни инструменти като бисквитки и други.

Разкриване на личните данни
Пласт Маркет ООД се ангажира да запази конфиденциалността на всички лични данни на Потребителите. Личните данни няма да бъдат споделяни, обсъждани и разгласявани пред трети лица, с изключение на специфични случаи, като:

- Пласт Маркет ООД може да сподели Вашите лични данни с трети лица, в случай на сделка по прехвърляне. При сливания или вливания с други дружества Пласт Маркет ООД ще пренесе информацията на своите потребители, но тя продължава да бъде обект на защита.

- Пласт Маркет ООД може да използва поверените лични данни при нужда от собствена или на други лица защита. Това може да се случи по наше решение или ако се изисква от закона, с цел защита на нашите права или съобразно съдебно производство, като и всякакво друго юридическо действие, свързано с plast-market.bg.

Сигурност на информацията
Сигурността на личните данни на нашите потребители е от първостепенно значение за нас. Ние сме предприели всички необходими мерки, които максимално защитават поверената ни информация. Всеки Потребител се идентифицира с име и парола, които препоръчваме да не бъдат разгласявани. Личните данни, които се дават в plast-market.bg се съхраняват на защитен сървър, до който имат достъп единствено няколко наши служители. За да се гарантира високата сигурност на информацията, някои от данните се обработват със Secure Socket Layer (SSL) – криптиращ код. Това се отнася до тези данни, които са свързани с информацията за различни начин на онлайн разплащане.

Пласт Маркет ООД предупреждава, че никой не може да даде 100% гаранция за защита на информация, публикувана в Интернет. Ние гарантираме на нашите Потребители, че отговорно съхраняваме и се грижим за поверените ни данни, получени при предоставяне на услуги, но не носим отговорност за действията на трети лица, които биха предизвикали зложелателни действия, случайно събитие или обстоятелство от форсмажорен характер, за което ние не носим вина.