Кредит "Енергийната Ефективност"

Имате нужда от кредит за енергийна ефективност във вашия дом?

Програма REECL спестява пари и опрощава до 20% от инвестицията за покупката на енергийно ефективни съоражения в дома. 


КАКВО Е REECL?

Това е Програма за кредитиране на енергийната ефективност в дома, която дава възможност да се закупуват енергоспестяващи съоръжения при облекчено финансиране. Тя разполага със средства от европейските институции – Европейската комисия, Международната банка за възстановяване и развитие и от Агенцията за енергийна ефективност на Република България и се използва за популяризиране на идеята сред домакинствата и бизнеса за инвестиране в енергийноефективни технологии и съоръжения. Възстановяват се до 20% от направените разходи по енергийно ефективните съоражения - покупка и монтаж на нова pvc или алуминиева дограма.


Одобрените за отпускане на кредити по програма REECL български банки са:

Обединена Българска Банка (ОББ)

- УСЛОВИЯ НА БАНКА ОББ ЗА ОТПУСКАНЕ НА КРЕДИТ ПО ПРОГРАМА "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ"

Банка Пиреос

- УСЛОВИЯ НА БАНКА ПИРЕОС ЗА ОТПУСКАНЕ НА КРЕДИТ ПО ПРОГРАМА "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ"УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

При кандидатстване на еднофамилни и двуфамилни къщи, отпусканата помощ от програмата е в размер на 10% от направените разходи за покупка и монтаж на дограма.
При кандидатстване на жилище в многофамилен блок (кооперация) е необходимо минимум 3 самостоятелни жилищни единици (апартаменти) да участват заедно за отпусканата помощ от програмата. В този случай REECL ще възстановява до 20% от разходите на собствениците за покупка и монтаж на енергийноефективни прозоръчни системи. Самостоятелен апартамент в многофамилен блок не може да кандидатства за помощ по програма "Енергийна ефективност".


КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?

Проверете условията за кандидатстване на кредитоотпускащите банки. В зависимост от вида на кандидатстващите: собственик на еднофамилна къща или кооперация на собственици в многофамилен блок, комплектът от изискуеми документи е различен. Пласт Маркет ООД като доставчик на профилни системи трябва да ви издаде оферта за дограма отговаряща на заложените от Програмата изисквания за енергийна ефективност.  За Ваше улеснение попълнете формуляра по-долу с основните Ви данни необходими ни да изготвим офертата. Ние ще се свържем с Вас по телефона, за да уточним вида на дограмата, характеристиките на стъклопакета, марката на профила. Ще изготвим офертата и ще Ви я изпратим по e-mail с подпис и печат на фирмата. Вие трябва да изберете коя ще бъде Вашата кредитираща банка и да занесете в неин клон офертата и останалите документи, ако има такива.