Your Cart
Уважаеми Клиенти, информираме Ви, че работното време на офисите ни се променя до 17:00 часа. На посочените телефони в сайта на Пласт Маркет, можете да уговорите ден и час за индивидуално посещение в посочен от Вас офис, като всички те са дезинфекцирани и строго спазваме указанията за защита посочени от властите. При посещение на адрес за снемане на размери или монтаж, нашите служители ще бъдат с лични предпазни средства и в гарантирано добро здравословно състояние. Оставаме на линия за онлайн поръчки и обаждания по телефона. Фирма Пласт Маркет отговорно и коректно ще спазва всички хигиенни норми за Ваша и на нашите служители сигурност. Бъдете здрави, очакваме Ви!

Програма REECL

Програма REECL Ви дава възможност да получите безвъзмездна финансова помощ до 20% на закупените от нас енергийно ефективни съоръжения.

ПРОГРАМА ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ДОМА (REECL)

Какво е REECL?

Това е Програма за кредитиране на енергийната ефективност в дома, която дава възможност да се закупуват енергоспестяващи съоръжения при облекчено финансиране.

Тя разполага със средства от европейските институции – Европейската комисия, Международната банка за възстановяване и развитие и от Агенцията за енергийна ефективност на Република България. Средствата на програмата се използват за популяризиране на идеята сред домакинствата и бизнеса за инвестиране в енергийноефективни технологии и съоръжения.

Възстановяват се до 20% от направените разходи по енергийно ефективните съоръжения - покупка и монтаж на нова PVC или алуминиева дограма.

Как се кандидатства?

Как се кандидатства?

1

Поискайте оферта

Изберете вида PVC или алуминиева дограма и поискайте оферта.

Ние ще изготвим оферта за дограма отговаряща на заложените от Програмата изисквания и ще Ви я изпратим по e-mail с подпис и печат.
2

Изберете банка

Вижте условията и изберете Вашата кредитираща банка.

Условия на банките за кандидатстване по Програма "Енергийна ефективност": Условия на ОББУсловия на Банка Пиреос
3

Предайте документите

Занесете в клон на банката получената оферта и останалите документи, ако има такива.

В зависимост от това дали сте собственик на еднофамилна къща или няколко собственика в многофамилен блок комплекта документи е различен.

Каква безвъзмезна помощ ще получите?

При кандидатстване на еднофамилни и двуфамилни къщи, отпусканата помощ от програмата е в размер на 10% от направените разходи за покупка и монтаж на дограма.

При кандидатстване на жилище в многофамилен блок (кооперация) е необходимо минимум 3 самостоятелни жилищни единици (апартаменти) да участват заедно за отпусканата помощ от програмата. В този случай REECL ще възстановява до 20% от разходите на собствениците за покупка и монтаж на енергийноефективни прозоръчни системи.

Самостоятелен апартамент в многофамилен блок не може да кандидатства за помощ по програма "Енергийна ефективност".