Референции

Белстрой ЕАД, издава настоящата референция на "Пласт Маркет" ООД, в уверение на това, че през 2014 г. фирмата изпълни коректно своите задължения, произтичащи от договор с предмет "Изработка, доставка и монтаж на PVC дограма, 5 камерна, VivaPlast 7500"
Описаните в горепосочения договор услуги бяха изпълнени професионално и в срок, фирмата разполага с екип от професионалисти и необходимото оборудване за качествено изпълнение на предлаганите услуги. Препоръчваме "Пласт Маркет" ООД, като коректен и заслужаващ доверие партньор.
Пласт Маркет ООД е партньор на "Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи" във връзка с изпълнение на договорни задължения за доставка, монтаж и поддръжка на ПВЦ дограма. Фирмата е изключително коректна при изпълнение на поетите ангажименти и разполага с обучен и квалифициран персонал. За периода на съвместната работа не сме констатирали нарушения или несъотвествие на определените стандарти от страна на "Пласт Маркет" ООД. Коректното отношение, както и проявената прецизност при изпълнение на договорените услуги, ни дават основание да считаме "Пласт Маркет" ООД за коректен изпълнител и препоръчваме фирмата като надежден и перспективен партньор. Милка Василева - Председател на "Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи" Милка Василева - Председател на "Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи".
Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет издава настоящата референция на "Пласт Маркет" ООД, в уверение на това, че през 2012 г. фирмата изпълни коректно своите задължения, произтичащи от договор с предмет "Доставка и монтаж на алуминиеви щори и комарници". Описаните в горепосочения договор услуги бяха изпълнени професионално и в срок, фирмата разполага с екип от професионалисти и необходимото оборудване за качествено изпълнение на предлаганите от нея услуги. Препоръчваме "Пласт Маркет" ООД, като коректен и заслужаващ доверие партньор." Никола Казаков - Председател на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет.
Настоящата референция се издава на фирма "Пласт Маркет" ООД от Павлина Чакърова: "Във връзка със смяната на прозореца ни в таванското помещение - останахме доволни и бихме ползвали услугите Ви отново".
Настоящата референция се издава на фирма "Пласт Маркет" ООД от Венцисалв Илиев: "Във връзка със смяната на стъклопакет на 2 броя табакери-големи. Изъпнено коректно, на време и безпроблемно. Браво на момчетата !".
Настоящата референция се издава на фирма "Пласт Маркет" ООД от Милена Динова: "Във връзка с днешният монтаж на дограма от фирма "Пласт Маркет" ООД, нямам забележки към и монтажната група!".
Настоящата референция се издава на фирма "Пласт Маркет" ООД от Йорданка Димитрова : "Във връзка с монтирането на дограма "Пласт Маркет" ООД, доволна съм от постаяването на дограмата и отношението им!".
Настоящата референция се издава на фирма "Пласт Маркет" ООД от Цанка Миланова : "Във връзка с монтажа на дограма "Пласт Маркет" ООД, съм много доволна съм от работата и отношението отношението им!".
Настоящата референция се издава на фирма "Пласт Маркет" ООД от Елисавета Иванова : "Във връзка с поставянето на дограма в село Долни Лозен. Изказвам благодарности на Ганчо и Николай, Ваши служители за доброто отношение и внимание към нас. Нямаме оплакване и забележки относно работата им.".
Настоящата референция се издава на фирма "Пласт Маркет" ООД от Илия Кралев : "Във връзка с монтажа на дограма. Много съм доволен от работата на екипа, които работят организирано, качествено и бързо ".
Настоящата референция се издава на фирма "Пласт Маркет" ООД от Васил Цонев : "Във връзка с монтажа на прозорец в баня. Много съм доволен от работата на екипа ".
Настоящата референция се издава на фирма "Пласт Маркет" ООД от Симеон Христов : "Във връзка с монтажа господата Светльо и Ангел си свършиха перфектно работата! Аз съм много доволен. ".
Настоящата референция се издава на фирма "Пласт Маркет" ООД от Радостин Момчилов : "Във връзка с монтажа на 3 броя прозорци. Нямам забележки във връзка с монтажа. Монажниците извъриха перфектно монтажа ".