Запазена марка

Свидетелство за регистрация на марка с Рег. №88354/ 08.05.2014 от Патентно ведомство на Република България притежавано от Пласт Маркет ООД, тип на марката - комбинирана.