Your Cart

Рекламации

Ние от Пласт Маркет сме затвърдили името си, като лоялен и коректен партньор. В случай на рекламация реагираме своевременно и се стремим да намерим решение в полза на клиента.

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Съгласно чл.52, ал.1, т.7 от Закона за защита на потребителите - Всеки потребител има право да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната или услугата да бъде отказана, с изключение на случаите по чл. 55, ал. 2.

РЕКЛАМАЦИИ

Клиентът има право да се откаже от поръчаната стока, след нейното получаване и заплащане, когато:

  • - полученият продукт има съществен скрит дефект. Клиентът може да направи рекламация до 48 часа след получаването му.
  • - стоката е повредена при транспортирането й до дома на клиента.
  • - не са спазени предварително обявените за доставка срокове.
  • - ако не са спазени условията на чл. 54 от ЗЗП
  • - има несъответствие между поръчаната и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката.

Замяната се извършва след като се извърши оглед на стоката и се установи действителното й несъответствие.

В тези случаи клиентът има право да поиска връщане на стоката и възстановяване на заплатената за нея цена. Срокът на заявената рекламация започва да тече от момента на заявяването й.

При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

Клиентът може да се откаже от закупената стока в 7 дневен срок от закупуването й при условие че:
  • - заплати всички разходи по доставката и връщането й до някой от търговските обекти на фирмата.
  • - стоката е в пълна окомплектовка и в добър търговски вид
  • - представи необходимата документация

Телефон за рекламации

Пласт Маркет Ви пожелава малко поводи за рекламации.В случай, че Ви се наложи не се притеснявайте да ни се обадите на телефон0893 344 566.

ПОЗВЪНЕТЕ