Рекламации

Закон за защита на потребителите
Съгласно чл.52, ал.1, т.7 от Закона за защита на потребителите - Всеки потребител има право да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната или услугата да бъде отказана, с изключение на случаите по чл. 55, ал. 2.

Клиентът има право да се откаже от поръчаната стока, след нейното получаване и заплащане, когато:
- полученият продукт има съществен скрит дефект. Клиентът може да направи рекламация до 48 часа след получаването му.
- стоката е повредена при транспортирането й до дома на клиента.
- не са спазени предварително обявените за доставка срокове.
- ако не са спазени условията на чл. 54 от ЗЗП
- има несъответствие между поръчаната и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката.
Замяната се извършва след като се извърши оглед на стоката и се установи действителното й несъответствие.

В тези случаи клиентът има право да поиска връщане на стоката и възстановяване на заплатената за нея цена. Срокът на заявената рекламация започва да тече от момента на заявяването й.

При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

Клиентът може да се откаже от закупената стока в 7 дневен срок от закупуването й при условие че:
- заплати всички разходи по доставката и връщането й до някой от търговските обекти на фирмата.
- стоката е в пълна окомплектовка и в добър търговски вид
- представи необходимата документация

Телефон за рекламация: 0894 50 37 91
Екипът на Пласт Маркет ООД пожелава на своите клиенти малко поводи за рекламации и максимално удоволствие от използването на качествената и сертифицирана техника!