Обръщане на прозорци

Обръщането на прозорци е процес, който е необходинм след поставянето на PVC или алуминиевата дограма, за да се придаде завършен вид на целият прозорец. Това се налага поради факта, че старите дървени дограми, които са били поставяни в миналото според тогавашните приети стандарти, отдавна не отговарят на съвременните изисквания за енергоспестяване и екологичен подход към околната среда.
Обръщането на прозорците е преди всичко довършителен процес, целящ постигането на окончателен естетичен вид.

Обръщането е процес, който може да се извърши по няколко начина:
Ако имаме малки технологични фуги след демонтажа на старата и монтажа на новата дограма, тогава тези фуги се третират с познатите ни строителни лепила и гипсова шпакловка отвътре и с подходящ силикон отвън.
При по-големи тенологични фуги може да се наложи използването и на алтернативни материали, като фибран или гипсакртон, с които да се избегнат излишните мокри процеси и да се предотврати възможността за образуване на строителна влага.
Доверете се на нашите специалисти, за да ограничите топлозагубите си на минимум.

Цени за обръщане на прозорци


Вид на услугата
Цена
Обръщане при тухла
20 лв./линеен метър
Обръщане при панел
15 лв./линеен метър
Вътрешно обръщане прозорци (панел)
15 лв./линеен метър
Външно обръщане на прозорци (панел)
10 лв./линеен метър